Gratis asbestattest
22 december | Wetgeving

Gratis asbestattest

WANNEER VERPLICHT?

Vanaf 23 november 2022 verplicht bij verkoop (ook bij recht van vruchtgebruik, recht van erfpacht, opstalrecht of zakelijk recht van gebruik).

Verplicht voor panden met bouwjaar 2000 of ouder
Niet alleen voor residentieel vastgoed! Ook verplicht voor winkels, horeca, kantoren, industriegebouwen, ...

Op 31 december 2031 moet elke eigenaar van een constructie met bouwjaar 2000 of ouder over een geldig asbestattest beschikken.

 

HOE LANG GELDIG?

Standaard 10 jaar geldig.

Geldigheidsduur in te korten tot 5 jaar wanneer er sprake is van minstens één asbesthoudend materiaal met hoog materiaalrisico.

Verstrijkt de geldigheidsduur, dan vervalt (de geldigheid van) het attest automatisch.

 

APPARTEMENTSGEBOUW

Twee asbestattesten voorleggen: (1) dat van de gemeenschappelijke delen en (2) dat van de individuele kavel.

Voor de gemeenschappelijke delen zijn asbestattest en informatieplicht pas verplicht vanaf 1/01/2025.

 

NIET IN PUBLICITEIT

Geen melding informatieplicht in de publiciteit (immozoekertjes of verkoopbord).

Enkel geldig attest aan de kandidaat-koper meedelen bij het sluiten van een onderhandse verkoopovereenkomst.

 

NIET VEREIST BIJ VERHUUR

Voor het verhuren van een onroerend goed is geen asbestattest vereist

 

GRATIS *

* Geldig tot 31 december 2022 voor nieuwe verkoopsdrachten vanaf 21 november 2022 met een verkooptransactie met minimale commisie van €6000 (excl. BTW)