Regenwaterput
3 maart | Wetgeving

Regenwaterput

Grotere regenwaterput verplicht bij nieuwbouw en verbouw voor particulieren.

 

Heden dien je bij nieuwbouw of grondige verbouw een regenwaterput voorzien met een capaciteit van 5 000 liter voor opvang van je regenwater. De grootte van het dakoppervlak speelt heden geen rol.

 

Doch vanaf oktober 2023 dien je voor gebouwen met een dak groter dan 80m2 een regenwaterput te voorzien van minimaal 7 500 liter.

Voor daken van meer dan 120m2 is dan weer een regenwaterput van 10 000 liter verplicht.

 

De bedoeling is om het hemelwater maximaal te gebruiken, dit wordt de norm.

Alle toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen kunnen gebruikt worden, zoals doorspoelen wc’s, water voor wasmachines, sproeien van tuin en poets water.

 

Bouwaanvragen zullen vanaf 2 oktober 2023 geweigerd worden als niet voldaan wordt aan bovenstaande.

Controle is voorzien: bij de aansluiting op het rioleringsnet zal nagezien worden of de juiste put is voorzien.