Renovatieverplichting
6 maart | Wetgeving

Renovatieverplichting

Vanaf 1 januari 2023 is er een renovatieverplichting voor alle residentiële gebouwen met een EPC-label E of F. Dit geldt dus voor alle gezinswoningen en appartementen. Deze moeten verplicht energetisch gerenoveerd worden tot een minimum EPC-label D.

 

Voor wie?

Alle nieuwe eigenaars van woongebouwen met een EPC-label E of F zijn verplicht om binnen de 5 jaar na de authentieke akte de woning grondig energetisch te renoveren en dit tot een minimum EPC-label D. Dit zal bewezen moeten worden met een nieuw EPC. De termijn van 5 jaar zal starten op de datum van het verlijden van de authentieke akte van een notariële overdracht in volle eigendom of op de datum van het vestigen van de erfpacht of het opstalrecht. Deze termijn blijft bij wederverkoop. Dat wil zeggen dat de nieuwe koper binnen de resterende tijd moet voldoen aan de renovatieverplichting.

 

Informatieverplichting

Iedereen die een woning of appartement met een EPC-label E of F in volle eigendom overdraagt moet in de hieraan verbonden publiciteit vermelden dat er een renovatieverplichting is. Zo worden potentiële kopers van de verplichting geïnformeerd. Ook moet deze renovatieverplichting vermeld worden in de onderhandse akte en de authentieke akte.

 

Financiële steun

Er zijn verschillende maatregelen van de overheid om je financieel te steunen bij de renovatie. Denk maar aan verbouwpremies, EPC-labelpremies, vermindering van de onroerende voorheffing. Zelfs leningen voor energiebesparende investeringen. Hiervoor verwijzen we je graag naar de website van de Vlaamse overheid.

 

www.vlaanderen.be/premies-voor-renovatie

www.vlaanderen.be/leningen-voor-energiebesparende-investeringen-en-woningkwaliteit

 

Langetermijnpad na 2023

De renovatieverplichting van de EPC-labels E en F naar een minimale EPC-label D is slechts een begin van de klimaatstrategie van de Vlaamse overheid waarbij een EPC-label A het einddoel is in 2050 voor alle residentiële gebouwen.Er is een gepland langetermijnpad en een te behalen label binnen de 5 jaar na de authentieke akte bij aankoop vanaf: