Zo renoveer jij goedkoper!
6 juli | Wetgeving

Zo renoveer jij goedkoper!

Mijn verbouwlening

Een interessante renovatielening voor eigenaars-bewoners van de laagste en middelste inkomenscategorie. Zij kunnen tot €60 000 lenen voor het renoveren van de woning of voor energiebesparende investeringen. Tevens kunnen particuliere verhuurders een beroep doen op deze lening. Hier is het afhankelijk van de huurprijs (max. 900 euro), of indien ze verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Ook als VME kan het interessant zijn om deze lening te bekijken voor eventuele verbouwingswerken!

 

Meer informatie over deze verbouwlening lees je hier: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/lenen/mijn-verbouwlening

 

Mijn verbouwpremie

Je kan een premie aanvragen voor je renovatie en energiebesparende investeringen. Dit kan sinds 1 oktober 2022 in één aanvraag via het digitaal loket. Deze premie kan je aanvragen voor investering in energie-efficiëntie of investeringen in woningkwaliteit.

 

Meer informatie over de verbouwpremie lees je hier: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/mijn-verbouwpremie 

 

Rentesubsidie

Voor een renovatie van een woning of appartement met een energielabel E of F dat je binnen de 5 jaar energiezuinig renoveert kan je een renovatiekrediet aangaan. De Vlaamse overheid geeft hiervoor sinds 1 januari 2023 een rentesubsidie. In dit geval kan je, naast de hypothecaire lening voor de aankoop van het pand ook een renovatiekrediet aangegaan worden bij je bank. Hierop zal de Vlaamse overheid een rentesubsidie (korting ten opzichte van de marktrentevoet) geven.

Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie is.

 

Meer informatie over deze rentesubsidie lees je hier: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/lenen/renovatiekrediet-met-rentesubsidie-bij-energierenovatie-na-aankoop

 

EPC-labelpremie

De EPC-labelpremie is er voor alle woningeigenaars. Dus wanneer je jouw woning met een slecht EPC binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label verbetert, heb je recht op een premie. Die premie is afhankelijk van hoe energiezuinig je de woning maakt. De premie kan oplopen van €2500 tot €5000.

 

Meer informatie over de EPC-labelpremie lees je hier: https://www.premiezoeker.be/premie/Fluvius/EPC-labelpremie

 

6% BTW bij renovatie

Je kan in aanmerking komen voor een verlaagd btw-tarief van 6% bij renovatie van je woning. Hiervoor moet de woning ouder zijn dan 10 jaar en moeten de werken aan de eindgebruiker rechtstreeks worden gefactureerd. Bovendien dient deze woning uitsluitend als privéwoning of slecht een bijkomstig gedeelte ervan dient als beroepsruimte.

 

Meer informatie over deze verlaagde btw bij renovatie lees je hier: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/btw-tarief-van-6-bij-renovatie-en-sloop-en-heropbouw-van-woningen

 

Vlaamse sloop-en heropbouwpremie

Soms is het gebouw er zo slecht aan toe dat afbreken en vervangen door nieuwbouw een betere optie is. Voldoe je niet aan voorwaarden voor 6% BTW dan kan je een Vlaamse sloop-en heropbouwpremie aanvragen bij het VEKA, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Een belangrijke voorwaarde is dat de nieuwe woning een maximaal E-peil 24 mag hebben.

Deze tegemoetkoming loopt nog tot 31 december 2023. Nadien zal dit wijzigen naar 9% BTW!

 

Meer informatie over deze premie lees je hier: https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/premies-en-belastingvoordelen/sloop-en-heropbouwpremie

 

Vermindering onroerende voorheffing

Ieder jaar betaal je als eigenaar onroerende voorheffing. Bij sloop en heropbouw en bij ingrijpende energetische renovaties krijg je vermindering van onroerende voorheffing. Deze korting wordt automatisch toegekend als er voldaan is aan het E-peil en aan alle EPB-eisen.

 

Meer informatie over deze maatregel lees je hier: https://www.vlaanderen.be/vrijstelling-van-onroerende-voorheffing-na-sloop-en-vervanging-van-een-ongeschikte-of-onbewoonbare-woning

 

 

Op de website van de Vlaamse Overheid kan je al deze en andere premies terugvinden. Zeker de moeite om te bekijken voor je start aan je renovatie. www.premiezoeker.be