Renovatieverplichting: Niet nagekomen? Boete volgt niet noodzakelijk!
16 februari | Wetgeving

Renovatieverplichting: Niet nagekomen? Boete volgt niet noodzakelijk!

Sinds vorig jaar geldt in Vlaanderen de renovatieplicht. Die verplicht kopers van een woning met een EPC-label E of F om binnen de vijf jaar hun woning te renoveren naar een label D of beter. Lukt dat niet binnen die tijdspanne, dan riskeer je als koper een boete van 500 tot 5.000 euro.  Vorige maand trok een makelaar nog aan de alarmbel bij VRT NWS, omdat koppels die uiteengaan en een huis hebben gekocht met renovatieverplichting een zware financiële kater dreigen te krijgen.

Beslissingsboom uitwerken

In een interview met Het Belang van Limburg laat Vlaams minister van Omgeving Demir weten dat de administratie rekening kan houden met dergelijke situaties. Aan VRT NWS bevestigt Demir dat ze het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap de opdracht heeft gegeven om een zogenoemde beslissingsboom uit te werken. Op basis daarvan kan de administratie beoordelen wat er moet gebeuren als mensen hun woning niet op tijd energiezuiniger gemaakt hebben. 

“Als mensen aangeven dat ze om die en die reden niet kunnen voldoen aan de renovatieplicht én ze zijn te goeder trouw, dan moeten we hen in de eerste plaats helpen”, legt Demir uit in de krant. “Misschien kan dat met de bestaande leningen en premies.” 

“Maar we moeten ook rekening houden met de omstandigheden. Denk aan echtscheidingen, een overlijden in de familie of gewoon financiële moeilijkheden. Op vijf jaar tijd kan er veel gebeuren. Die evaluatie kunnen we maken op basis van de beslissingsboom. Maar natuurlijk blijven we wel optreden als er geen goede redenen zijn”, maakt Demir zich sterk.

Bron: Vrtnws