De woningpas: Nu digitaal én op papier!
9 februari | Algemeen

De woningpas: Nu digitaal én op papier!

Eigenaars kunnen al enige tijd hun woningpas digitaal delen met derden of publiek openstellen voor iedereen. In één actie kan je hiermee officiële overheidsdata, officiële overheidsattesten en eigen renovatiewerken of documenten die je zelf toevoegde aan je woningpas delen met iedereen die er interesse in heeft. Vanaf nu kan je echter ook een papieren afdruk van je woningpas maken en delen met anderen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden voorzien:

  • Je kan een korte versie downloaden en afdrukken met een focus op de samenvattende gegevens rond de energieaspecten van je woning, het isolatieniveau van de constructiedelen, de gekende installaties en de overstromingsgevoeligheid van je woning en perceel.
     
  • De lange versie bevat dan weer een samenvatting van alle aspecten die in je woningpas gekend zijn. Naast energie, isolatie en installatie, bevat deze versie ook bodeminformatie, de mobiscore, gegevens over water en riolering, overstromingsgevoeligheid van je woning en perceel, het groenblauwpeil, vergunningen, gegevens over woningkwaliteit, een overzicht van uitgevoerde renovatiewerken en een overzicht van digitaal gekende attesten van uw woning.
     

Je kan deze informatie meteen afdrukken of opslaan als een digitaal PDF-document, waarna je  het eenvoudig kan delen met anderen. Zo’n overzicht is enkel beschikbaar indien de data gekend zijn bij de overheid.

Voordelen van ‘delen’

Het delen van je woningpas, zowel digitaal als op papier, zorgt er voor dat kandidaat-kopers of kandidaat-huurders in een oogopslag alle nuttige informatie over de woning waarin ze geïnteresseerd zijn kunnen raadplegen. Dat is een win-win situatie. Eigenaars hoeven niet alle informatie bij elkaar te zoeken en voor geïnteresseerde kandidaat koper of -huurder staat alle nodige en officiële informatie netjes gecentraliseerd. 

Wie bijvoorbeeld verbouwingswerken plant en advies wenst van een energiedeskundige of architect, kan zijn woningpas delen met deze experts zodat zij een idee krijgen van de toestand van uw woning.

BronVlaams Energie- en Klimaatagentschap