HERVORMING VERKOOPRECHTEN
27 september | Wetgeving

HERVORMING VERKOOPRECHTEN

Kopers van een (enige) gezinswoning lijken er hun voordeel aan te doen om onder het nieuwe stelsel te vallen. Voor vastgoedinvesteerders gaat het daarentegen om een stevige belastingverhoging. Het nieuwe stelsel zou gelden vanaf 1 januari 2022.

Niet-onbelangrijk om één en ander in een juiste context te plaatsen: de bedoeling is dat de hervorming budgetneutraal is. Dat illustreert op zich reeds dat er voor elke ‘winnaar’ ook een ‘verliezer’ zal zijn. 

 
WAT WETEN WE INTUSSEN?

Wat tot op heden in de pers is gecommuniceerd bleef fragmentair. Je vindt er enkel een paar headlines terug. Ondertussen hebben we vanuit CIB Vlaanderen informeel wat meer informatie gekregen over de regeling die uitgeschreven wordt. Wat moet je zeker onthouden?

  • Het tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning daalt van 6% naar 3%
  • Om die tariefverlaging te financieren wordt de meeneembaarheid geleidelijk afgeschaft, met een overgangsperiode van twee jaar
  • Concreet: tot en met 31/12/2023 zal een koper de keuze hebben tussen (1) het nieuwe 3%-tarief zonder mogelijkheid van meeneembaarheid en (2) het huidige 6%-tarief met toepassing van meeneembaarheid
  • Vanaf 1 januari 2024 zal de meeneembaarheid nooit meer spelen en wordt het zuiver het 3%-tarief
  • Voor ‘doorstromers’ wordt het dus rekenen geblazen welk regime voor hen het meest voordelig is. First time buyers zullen standaard voor het 3%-tarief gaan
  • De rechtenvermindering blijft bestaan maar zal dalen in omvang: van 5.600€ naar 2.800€. de logica daarachter: de rechtenvermindering daalt equivalent mee met het standaardtarief en wordt dus ook gehalveerd. Je kan de rechtenvermindering zo gelijkstellen met een voetvrijstelling op ca. 93.000€.
  • Het standaardtarief voor het Vlaams verkooprecht (de ‘registratierechten’) stijgt van 10% naar 12%. Dat standaardtarief is niet alleen van toepassing op de aankoop van een niet-enige (2de, 3de, …) woning maar evenzeer bij het verwerven van een bouwgrond, niet-residentieel vastgoed (een winkel, kantoor, …)
  • Het tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning die ingrijpend energetisch gerenoveerd of gesloopt/heropgebouwd zal worden zakt van 5% naar 1%

Deze toelichting mochten we informeel vernemen. Het nieuws is en blijft uiteraard heet van de naald. Het is wachten op de concrete regelgevende teksten om met absolute zekerheid kennis te nemen van wat er wordt voorgesteld. De toelichting hierboven fungeert dan ook als eerste kennisgeving, op basis van informatie die CIB Vlaanderen heeft ingewonnen. We moeten de nodige slagen om de arm blijven houden. Wees dus ook voorzichtig wanneer je in deze kandidaat-kopers en verkopers informeert.

 
INWERKINGTREDING

We vernemen dat men deze keer de datum van de authentieke akte als ijkpunt zal nemen om al dan niet onder de nieuwe regeling te vallen. Concreet betekent dit dat je voor een aankoop onder de huidige regeling (bvb. 10% ipv 12% voor bouwgronden en bedrijfsvastgoed) de akte verleden moet krijgen voor 31 december 2021. Het spreekt voor zich dat dergelijke termijn voor veel aankopen bijzonder moeilijk zal liggen.

Noteer dat we in de nieuwsbrief enkel de eerste informatie kunnen meegeven, die we vaak informeel te horen krijgen. Meer informatie volgt de komende dagen.

 

Bron: CIB Nieuwsbrief 27 september 2021